GuidingTeam

"Cast & Believe" Guiding Team


Velibor Ivanović - Caki

Huchen, Marmorata & Taimen Experte

 

 

Mlađen 

Fliegenfischen-Experte

Fliegenbinder

Angel-Guide seit 2004

Guiding an den Flüssen:

Zeta, Cijevna, Mrtvica, Moraca, Tara & Lim (Montenegro)

Trebizat (Bosnien)

 

Nikola 

Fliegenfischer

Guide since 2007

Guiding on rivers: Moraca, Zeta, Cijevna, Mrtvica, Tara, Lim and Ljuca

 

 

Ivan 

 

Guiding an den Flüssen:

Moraca, Cijevna, Tara & Lim (Montenegro)

Sana, UnaVrbas, Drina (Bosnien)